Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2014

8688 7c0f
Reposted fromunco unco viajuszka juszka
7395 44a0
Reposted fromamatore amatore vialetmego letmego
pacia
Reposted fromweightless weightless vialetmego letmego
5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viatosia6a tosia6a
pacia
A jeśli ludzie się kochają i potem zrywają, to co dzieje się z miłością?
— Carrie Bradshaw
Reposted fromjestemchujem jestemchujem viatosia6a tosia6a
pacia
I szczerze żałuję, że tak wyszło między nami. Kiedy myślę o tym, zawsze oczy zachodzą mi łzami.
— Chada.
Reposted fromenchantement enchantement viatosia6a tosia6a
pacia
0373 1734
Reposted fromrol rol viatosia6a tosia6a
pacia
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viatosia6a tosia6a
pacia
9198 8b70
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 vialetmego letmego
pacia
9877 7ffd 500
Reposted frompouler pouler viakrainakredek krainakredek
pacia
7746 a5d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
pacia
0333 6d57 500
Reposted fromstrangeee strangeee viakrainakredek krainakredek
pacia
9199 6064
Reposted frompesy pesy viakrainakredek krainakredek
pacia
8989 9c4e
Reposted fromoopsiak oopsiak viakrainakredek krainakredek
9394 4db1

'Cause we are the champions of the world

Reposted fromvolley volley vianietutejsza nietutejsza
Powiedziałem dzisiaj koledze, że wolę złoty medal od nagrody dla najlepszego blokującego, a teraz mam dwie rzeczy i co teraz ? [śmiech]
— Karol Kłos - najlepszy blokujący MŚ 2014 (via eldziq)
Reposted fromvolley volley vianietutejsza nietutejsza
9406 9629

Jakub Bednaruk’ s tweet.

Reposted fromvolley volley vianietutejsza nietutejsza
Czuję się super, ekstra… fajnie, żeby nie przeklinać. Ktokolwiek ma okazję zdobyć tytuł mistrza świata, to naprawdę polecam! (śmiech)
— Piotrek Nowakowski  (via vooolley)
Reposted fromvolley volley vianietutejsza nietutejsza
pacia
A jak ktoś się w siatkówce zakocha to już przepadnie, już się nie odkocha nigdy
— J. Mielewski
Reposted fromissul issul vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl